Zasady i warunki parkingu

Regulamin parkingu Looking4Parking Ltd

Jest to dokument prawny zawierający postanowienia umowne („Warunki”). Dokument ten nie narusza ustawowych praw konsumenta. Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu i wyłącznie jurysdykcji angielskich sądów. Jeśli którekolwiek z niniejszych warunków, lub część jednego dowolnego warunku zostanie uznana za nieważne, niezgodne z prawem bądź niewykonalne, powinien on zostać niezwłocznie zmodyfikowany, aby uczynić go legalnym, ważnym i możliwym do wykonania. Jeżeli taka zmiana nie jest możliwa, dane postanowienie lub postanowienie częściowe powinno zostać usunięte. Każda taka modyfikacja lub usunięcie całości bądź jakiejś części nie ma wpływu na ważność, legalność oraz nie wpływa na wykonanie pozostałych warunków regulaminu.

1. Definicje

 1. „Spółka” odnosi się do Looking4Parking Limited (spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 7107772).
 2. „Klient” oznacza osobę lub osoby korzystające lub zamierzające skorzystać z usług spółki.
 3. „Usługodawca” oznacza operatora polecanych parkingów, których spółka jest pośrednikiem.
 4. „Rezerwacja” odnosi się do konkretnej usługi zakupionej przez klienta.
 5. „Data odlotu” odnosi się do daty wylotu samolotu.
 6. „Produkty” odnoszą się do tych produktów, które zostały wyraźnie określone na stronie internetowej https://www.looking4parking.com/onlineairportparking/pl.

2. Odpowiedzialność spółki

 1. Niniejszy regulamin dotyczy tylko rezerwacji dokonanych bezpośrednio na stronie internetowej firmy. Rezerwacje dokonane za pośrednictwem witryny (stron) osób trzecich podlegają ściśle warunkom określonym na tej stronie internetowej.
 2. Firma działa wyłącznie jako agent rezerwacji miejsc parkingowych i transferów dla usługodawcy dla opisywanych parkingów. Klient będzie zawierał umowę z usługodawcą i będzie podlegać zasadom i warunkom usługodawcy. Wszystkie szczegóły owych warunków są dostępne u usługodawcy.
 3. Jako agent rezerwujący usługi dostawcy, firma ponosi odpowiedzialność wobec klienta tylko za straty bezpośrednio wynikające z niedbalstwa firmy w związku z przetwarzaniem rezerwacji. Wszelkie roszczenia klienta związane z dostawą usług parkingowych muszą być podejmowane wobec usługodawcy i podlegają jego warunkom.

3. Rezerwacje

 1. Rezerwacje za pośrednictwem strony internetowej spółki są uznane za dokonane, jeśli został wydany numer rezerwacji. Regulamin oraz wszystkie warunki uważa się za zaakceptowane po wydaniu numeru rezerwacji.
 2. Rezerwacje telefoniczne są uznane za sfinalizowane po ich potwierdzeniu przez przedstawiciela firmy. Wszystkie warunki są uważane za zaakceptowane oraz przyjęte zaraz po potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Wszystkie świadczone usługi zależne są od ich dostępności.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania lub niezrealizowania rezerwacji. Zrealizowana rezerwacja nie gwarantuje miejsca, a firma może anulować rezerwację, jeśli usługodawca poinformuje, że nie jest w stanie danej rezerwacji zrealizować. W takich okolicznościach zwrot zostanie przyznany, ale firmy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie i powstałe.
 5. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że aktualny numer kontaktowy i adres e-mail zostały podane w momencie dokonania rezerwacji.
 6. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, iż przeczytał on e-mail z potwierdzeniem przed podróżą.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione koszty lub straty pośrednie z powodu błędnego podania numeru kontaktowego i adresu e-mail przez klienta lub nieprzeczytania e-maila z potwierdzeniem przed podróżą.
 8. Zaleca się, aby klient wydrukował e-mail potwierdzający i zabrał go ze sobą w podróż na dane lotnisko.
 9. Firma może wykorzystywać informacje dostarczone prze klienta w momencie rezerwacji w następujących celach: (a) w celu realizacji rezerwacji; (b) w celu przetwarzania i otrzymywania płatności; (c) do analizowania i profilowania preferencji klienta dotyczących parkowania (np. rynku, analizy klientów oraz produktów) w celu umożliwienia przeglądu, rozwoju i ulepszenia oferowanych produktów i usług; (d) w celu umożliwienia firmie dostarczenia klientowi oraz innym klientom istotnych informacji za pośrednictwem programu marketingowego firmy. Firma ma prawo informować klienta o swoich produktach i usługach za pomocą jednej z następujących metod: e-mail, poczta, telefon, SMS. Jeśli klient chce zrezygnować z tych działań marketingowych, to powinien poinformować o tym firmę.
 10. Parkingi samochodowe, które zawierają gwarancję ceny lub zwrotu pieniędzy, mogą być stosowane tylko do produktów, które zostały znalezione na podobnej, alternatywnej stronie internetowej w ciągu 24 h od dokonania rezerwacji. Ceny obniżone za pomocą kodu rabatowego nie dotyczą tej opcji. Wszystkie roszczenia trzeba składać na piśmie do naszego zespołu obsługi klienta wraz z dokumentacją potwierdzającą, kiedy i gdzie znaleziono niższą cenę. Po potwierdzeniu zostanie przyznany pełny zwrot sumy na kartę płatniczą, za pomocą której pierwotnie dokonano realizacji.

4. Płatność

 1. Płatność za rezerwację dokonaną telefonicznie lub na stronie internetowej firmy można dokonać wyłącznie za pomocą karty MasterCard, Visa, American Express, Diners Club lub Switch. Czeki nie są akceptowane.
 2. Jeżeli płatność kartą zostanie odrzucona, to firma i usługodawca zastrzegają sobie prawo do niewykonania rezerwacji.
 3. Wszystkie ceny podawane są w walucie aktualnie wybranego kraju i zawierają podatek VAT w stosownych przypadkach.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji za pomocą karty kredytowej spoza Wielkiej Brytanii wydawca karty obciąży rachunek klienta w lokalnej walucie zagranicznej po kursie wymiany obowiązującym w dniu przetworzenia. Może być stosowana opłata za konwersję.

5. Procedura anulowania rezerwacji

 1. Aby anulować rezerwację należy przejść do strefy członkowskiej.
 2. Rezerwacja może zostać anulowana do 48 godzin przed odlotem. Aby anulować rezerwację, odwiedź strefę członkowską pod adresem https://www.looking4parking.com/onlineairportparking/pl, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony https://www.looking4parking.com/onlineairportparking/pl lub wyślij wiadomość e-mail na adres onlineairportparking@looking4parking.com w wiadomości podając numer referencyjny rezerwacji.
 3. Wszystkie wnioski o anulację muszą zostać potwierdzone na piśmie przez nasz dział obsługi klienta, aby uzyskać zwrot kosztów. Należy pamiętać, że takie wnioski są przetwarzane tylko w godzinach pracy.
 4. Klienci, którzy nie pojawią się na parkingu, na którym została zarezerwowana dana usługa lub którzy nie pojawią się na czas, aby zdążyć na samolot, nie są uprawnieni do zwrotu kosztów.
 5. Anulowanie nie może zostać przyjęte dla żadnego zakupu w super promocyjnej cenie lub produktu nieelastycznego.
 6. Każdy klient, który życzy sobie skrócić czas pobytu, po rozpoczęciu świadczenia usługi będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za całą zamówioną usługę.
 7. Wszystkie opłaty transakcyjne pobierane przez banki, karty kredytowe oraz innych dostawców usług finansowych nie podlegają zwrotowi.

6. Procedura wprowadzenia zmian

 1. Po potwierdzeniu przez firmę, że klient może dokonać zmiany rezerwacji, niniejsza poprawka podlega wyłącznie dostępności miejsca i obciążeniu dostawcy usług, a także tyczy się dostępności zasobów. Aby poprosić o zmianę rezerwacji, odwiedź strefę członkowską lub wyślij e-mail bezpośrednio na adres onlineairportparking@looking4parking.com. We wszystkich przypadkach należy podać numer referencyjny rezerwacji i szczegółowe informacje o wymaganych zmianach. Uprasza się o sprawdzenie wszystkich szczegółów zmienionych w rezerwacji po otrzymaniu potwierdzenia. Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli żądana zmiana nie może być zaoferowana lub spełniona.

7. Warunki świadczenia usług

 1. Jeśli klient parkuje pojazd na okres dłuższy niż podany w rezerwacji, opłata zostanie naliczona lokalnie na parkingu według opublikowanej stawki.
 2. Wszystkie rezerwacje są przyjmowane zgodnie z aktualnymi warunkami usługodawcy, których kopia jest dostępna na żądanie klienta. Takie informacje są udzielane jedynie w celach informacyjnych.
 3. Pojazdy są zaparkowane na ryzyko właściciela.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub kradzież mienia osobistego lub przedmiotów pozostawionych na widoku, gdy pojazd jest zaparkowany.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia szyby przedniej lub innego szkła/szyby w pojeździe.
 6. Klient powinien dokonać przeglądu swojego pojazdu i zgłosić szkodę dostawcy usług przed zaparkowaniem pojazdu i jego pozostawieniem.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie, dopóki nie zostanie mu udowodnione, że dane uszkodzenie zostało spowodowane zaniedbaniem usługodawcy.

8. Procedura składania zażaleń

 1. Jeśli napotkasz problem na wybranym parkingu, natychmiast poinformuj o tym usługodawcę, aby dać mu możliwość usunięcia problemu. Jeśli nie zgłosisz problemu usługodawcy w danym czasie, może okazać się do problematyczne na późniejszym etapie. Nasi usługodawcy dołożą wszelkich starań, aby pomóc w spełnieniu Państwa żądania, jednak pomoc nie może być zagwarantowana.
 2. Prosimy o pisemne zgłoszenie wszelkich spraw w ciągu 10 dni od daty powrotu.
 3. Wszelkie reklamacje należy potwierdzić pisemnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres onlineairportparking@looking4parking.com. Reklamację można również przesłać pisemnie (listownie) na adres: Looking4Parking Ltd, 6th Floor Olympic House, Manchester Airport, Manchester, England, M90 1QX

9. E-mail oraz newsletter

 1. Looking4Parking może kontaktować się z Tobą w sprawie ofert, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail, kontaktując się z onlineairportparking@looking4parking.com lub klikając link anulowania subskrypcji znajdujący się w otrzymanej wiadomości e-mail dotyczącej danej oferty.

10. Dodatkowe informacje

 1. Firma przesyła klientowi potwierdzenie rezerwacji SMS-em tylko raz. Jeśli klient wymaga zmiany rezerwacji, firma nie prześle kolejnej wiadomości tekstowej. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wiadomość tekstowa nie zostanie odebrana, nawet jeśli klient podał niewłaściwy numer.
 2. Jeżeli klient wykupi rezygnację z anulowania, to oznacza, iż klient może anulować rezerwację z dowolnego powodu i nie zostanie obciążony kosztami. W innym przypadku opłata za rezygnację wynosi 9,50£.

Wyszukiwanie...

Szukamy Ci najlepszej oferty...

Przetwarzanie Płatności

To nie potrwa dlugo...